True Colour, praktijk voor kleurenpunctuur. Caroline Frumau, natuurgeneeskundige
True Colour


Methode - Therapeutic Touch

Therapeutic Touch (TT) is een methode die zich richt op het herstel van de energiebalans, waardoor het zelfgenezend vermogen van mensen wordt gestimuleerd. Deze methode, waarbij de handen op enkele centimeters van het lichaam van de cliënt worden bewogen en de behandelaar fungeert als energiehersteller, wordt steeds vaker toegepast binnen de reguliere gezondheidszorg. Gebleken is dat wonden en infecties sneller genezen en dat stress en hoofdpijn verminderen.

De techniek is in de jaren zeventig ontwikkeld door de Amerikaanse hoogleraar verpleegkunde Dolores Krieger, die hiervoor onder andere de basisbehandelingen van magnetiseren systematiseerde. Momenteel wordt in de Verenigde Staten deze methode onderwezen aan zo’n 80 universiteiten en instellingen.

‘Een van de aannames bij TT is dat de mens een open, complex en meerdimensionaal energiesysteem is dat in voortdurend contact staat met zijn omgeving. We gaan er ook van uit dat er een nauwe relatie is tussen ziekte en onwel bevinden enerzijds en een verstoring in de energiebalans anderzijds. Ten slotte nemen we aan dat er vormen van energie-uitwisseling tussen mensen mogelijk zijn’.

True Colour