True Colour, praktijk voor kleurenpunctuur. Caroline Frumau, natuurgeneeskundige
True Colour


Tarieven (incl btw) voor consulten en kirlianfoto's per 1-10-2014

Losstaand een kirlianfoto met analyse:  € 45,--
   
Behandelingen:  
Eerste consult: anamnesegesprek (intake):  € 45,--
Tweede consult (kirlianfoto + analyse en behandeling) 
en vervolgconsulten:    
€ 45,--
Kinderconsulten:    € 37,--

Mijn streven is dat een cliënt tussen de 3 t/m 5 behandelingen nodig heeft.
Natuurlijk zijn er uitzonderingen en is het afhankelijk van de klacht(en).

  • Consulten ook op zaterdag mogelijk.

  • Ik ben jarenlang lid geweest van een beroepsvereniging, maar aangezien
    ik geen lid meer ben, heb ik de prijzen kunnen verlagen.

  • Indien u bij verhindering ten minste 24 uur van te voren afzegt, 
    wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht!

True Colour